Zondag 1 oktober korendag in Oosterhout.

 

Zondag 1oktober a.s. zal er in de St. Leonarduskerk in Oosterhout weer genoten kunnen worden van prachtige koorzang. Uit alle locaties van onze Benedictusparochie zullen minstens 11 koren aanwezig zijn om enkele liederen uit hun repertoire ten gehore te brengen. Er wordt u een gevarieerd programma aangeboden.

Pastor Victor Bulthuis zorgt weer voor de presentatie.

In 2015 was deze dag een enorm succes. Vele bezoekers hebben genoten.

Ook dit jaar gaan we er samen weer een mooie dag van maken. Deze dag is georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle locaties uit de Benedictusparochie.

We willen u dan ook van harte uitnodigen om op 1 oktober een bezoek te brengen aan de St. Leonarduskerk.

De middag begint om 14.00 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis.

We hebben natuurlijk weer een goed doel verbonden aan deze dag.

Aan het slot van de dag zal er een deurcollecte gehouden worden voor de Oosterhoutse Stichting “Tikkie jij bent hem”. Ook staat er de gehele middag een collectebus in de kerk. Mocht u dus eerder weggaan, dan kunt u uw gave toch kwijt.

Deze stichting heeft ten doel  iPads te geven aan ernstig zieke kinderen, overal in het land. Na het verlies van hun zoon Luuc hebben Jolanda en Nico Plönes deze stichting opgericht. Ze hebben gezien hoe Luuc genoten heeft van zijn iPad.

In de pauze zal er informatie worden gegeven. Ook staat er de gehele middag een stand waarin promotiemateriaal ligt. Er worden artikelen verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting.

Een prachtig doel vinden wij. Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingjijbenthem.com

Laten we er met zijn allen voor zorgen, dat er een mooi bedrag gedoneerd kan worden.

 

De werkgroep korendag hoopt ook u te kunnen begroeten op zondag 1 oktober in de St. Leonarduskerk te Oosterhout.