ANBI

Registratie:

Kamer van Koophandel 64750140

R.S.I.N.: 855816958

Rekeningnummer:

NL92 INGB 0006 9535 55
Tnv. Stichting Tikkie jij bent hem!

Bestuur

  • Voorzitter N.Plönes (machinist rail)
  • Penningmeester H.V.Geffen (Hoofd Administratie)
  • Secretariaat J.Plönes (Helpende Zorg)
  • Facebookbeheer A.v.Holland
  • Websitebeheer D.Otto
  • Vrijwilligers diverse.
 
Alle bestuursleden hebben onze gedragscode ondertekent.
 

Financiële verantwoording

De Stichting `Tikkie Jij Bent Hem! kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch de overige vrijwilligers vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en/of hun prestatie(s).

Financieel jaaroverzicht

De begroting 2021 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De beginbalans 2021 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De exploitatierekening 2020 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Beleidsplan 2020-2030

Het beleidsplan 2020 is beschikbaar als download in pdf-formaat.