ANBI

Registratie:

Kamer van Koophandel 64750140

R.S.I.N.: 855816958

Rekeningnummer:

NL92 INGB 0006 9535 55
Tnv. Stichting Tikkie jij bent hem!

Bestuur

  • N.Plönes Voorzitter (2e Secretaris)
  • H.v.Geffen Penningmeester
  • A.Visser Secretaris io.
  • J.Plönes Algemeen bestuurslid
  • A.v.Holland Social Media
  • Vrijwilligers D.Veulings, G.Veulings, J.Visser, A.Visser

Financiële verantwoording

De Stichting `Tikkie Jij Bent Hem! kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch de overige vrijwilligers vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en/of hun prestatie(s).

Financieel jaaroverzicht

De begroting 2021 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De exploitatierekening van 2020 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De begroting 2019 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De begroting 2018 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De balans per 31-12-2018 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het financieel jaaroverzicht 2017 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het financieel jaaroverzicht 2016 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2020 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2019 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2018 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2017 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2016 is beschikbaar als download in pdf-formaat.