ANBI

Registratie:

Kamer van Koophandel 64750140

R.S.I.N.: 855816958

Rekeningnummer:

NL92 INGB 0006 9535 55
Tnv. Stichting Tikkie jij bent hem!

Bestuur

  • Mr.Ben Bloemendal Voorzitter & Advocaat juridische zaken
  • N.Plones Secretaris, machinist rail
  • H.v.Geffe Penningmeester
  • J.Plönes algemeen bestuurslid
  • D.Veulings-Hendriks Vrijwilliger, huisvrouw
  • A.v.Hollanda Social Media, verkoopmedewerkster

Financiële verantwoording

De Stichting `Tikkie Jij Bent Hem! kent geen beloningsbeleid, dat wil zeggen dat noch de bestuurders, noch de overige vrijwilligers vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden en/of hun prestatie(s).

Financieel jaaroverzicht

De begroting 2018 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De begroting 2019 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

De balans per 31-12-2018 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het financieel jaaroverzicht 2017 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het financieel jaaroverzicht 2016 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2019 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2018 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2017 is beschikbaar als download in pdf-formaat.

Het beleidsplan 2016 is beschikbaar als download in pdf-formaat.